Английский Русский Украинский
Погода

Міграція радіоактивних ізотопів у ґрунті

Підсумки досліджень співробітниками НІІЧАЗ міграції радіоактивних ізотопів в ґрунтах різних порід і вплив на здатність засвоєння ізотопів рослинами.

Результати вивчення міграції радіонуклідів у ґрунті, яке проводилося центром полігонних досліджень НДІЧАЗ, свідчать про підвищену швидкість вертикальної міграції ізотопів цезію в ґрунтових зрізах деяких типів зон тектонічних деформацій. Вказується на механізм реалізації цього явища: тектонічна деформація — зменшення щільності порід — вироблення негативної форми рельєфу — підвищена вологість порід зони аерації — інтенсивна міграція вологи — просування фронту радіонуклідів.

Вміст гумусу. Органічна речовина ґрунту впливає на доступність радіонуклідів для рослин. Зниження надходження радіонуклідів у рослини з ґрунту з високим вмістом гумусу безпосередньо пов'язана із здатністю гумінових кислот зв'язувати іони металів. Крім високої катіонообмінної здатності, органічні речовини ґрунту також можуть створювати міцні комплекси з радіонуклідами, які не засвоюються рослинами.

Суперечливі дані є щодо впливу органічної речовини ґрунту на доступність рослинам Cs-137. В одних випадках вказується незначна роль органічної речовини в процесі фіксації цього радіонукліду, в інших підкреслюється, що органічні сполуки збільшують рухливість радіонуклідів цезію або знижують перехід Cs-137 з ґрунту в рослини.

Вплив фізико-хімічних властивостей радіонуклідів. Фізико-хімічні особливості радіонуклідів — найважливіший фактор, що визначає їх біологічну рухливість в системі "ґрунт — рослина". Накопичення радіонуклідів і характер їх розподілу в органах рослин визначаються, в першу чергу, потребою в них рослинних організмів. У рослинах у великих кількостях концентруються радіонукліди, що є аналогами елементів, необхідних для нормальної життєдіяльності рослин. Високий рівень акумуляції характерний також для радіонуклідів, що відносяться до аналогів елементів-органогенів (Sr-90 = Са, Cs-137 = К). Ці радіонукліди, крім високих коефіцієнтів накопичення, відрізняються переважним концентруванням у надземних органах рослин, порівняно з корінням.

Радіонукліди біологічно-інертних (фізіологічна роль їх ще маловивчена) або фітотоксичних елементів (важкі природні радіонукліди, трансуранові радіонукліди) за високих концентрацій в ґрунтах, поглинаються рослинами в мінімальних кількостях. Основна частина цих радіонуклідів накопичується в кореневій системі. І тільки за високого вмісту радіонуклідів у ґрунті, що перевищує "граничні фітотоксичні рівні", можливі порушення фізіологічних бар'єрів тканин рослин і різке зростання переходу таких радіонуклідів у надземну біомасу. Одним з найпоширеніших сполук Н-3 є його окис (3ННО), що за своїми фізико-хімічними властивостями майже повністю ідентичний воді. У зв'язку з цим він рівномірно розподіляється в водній фазі ґрунту і рослинного організму. Дискримінація Н-3 легким ізотопом водню — протієм, при кореневому надходженні в рослини практично відсутня. Однак при включенні Н-3 в органічні сполуки рослин спостерігається дискримінація Н-3 по відношенню до Н-1, яка може сягати 20%. У процесі фотосинтезу дискримінація Н-3 може бути вдвічі більшою. Cs-137 та Sr-90. Залежно від фізико-хімічних властивостей радіонуклідів, їх накопичення рослинами варіює в дуже широких рамках.

У той же час вплив аномальних енергетичних потоків ніяк не впливає на хімічний склад ґрунту. Але в деяких окремих випадках було помічено зміну фізичних особливостей і структури ґрунту, що в свою чергу посилюється наявністю Cs-137 та його дочірнього ізотопу гамма-емітера Ba-137. У таких випадках гамма-випромінювання передає кінетичну енергію на квантовому рівні, тим самим збільшуючи вплив аномальних енергій на фізичні властивості ґрунтів. Однак у лабораторних умовах ще не вдалося відтворити ефект квантової конвертації гамма-випромінювання.

Структурне зростання НДІЧАЗ:
График

Погода на ЧАЭС:

Температура: -4.0 °C
Відносна вологість: 97 %
Атмосферний тиск: 742 мм рт.ст.
Швидкість вітру: 2.3 м/c
Напрямок вітру: ВЮВ - 106°

Зв'язатися з НДІЧАЗ:

Свяжитесь с нами
Слідкуйте за нами:
By using the website, you hereby consent to our usage of cookies to enhance your experience.
[OK]