Английский Русский Украинский
Погода

Індивідуальний розвиток організму та іонізуюче випромінювання

Дослідження на тему впливу іонізуючих випромінювань на біоту і живі організми в цілому.

Якщо розглядати значимість радіації для онтогенезу, то до якого типу чинників необхідно його віднести — до облігатних, факультативних або нейтральних?

Біосфера загалом та її окремо взяті компоненти безперервно піддаються дії іонізуючого випромінювання (ІВ). У тілі людини, в залежності від місця проживання, щогодини відбувається від 200 млн. до 6 млрд. мікроподій (іонізації, збуджень) від взаємодії з високоенергетичними гамма-квантами, альфа- та бета-частинками й нейтронами. Саме по собі виникає важливе питання про необхідність радіаційного фактору для існування, розвитку і росту організмів. Яку ж можна отримати відповідь на це питання?

Існує кілька способів вивчення дії природного радіаційного фону (ПРФ) на біоту. Один з них полягає у вивченні залежності структурно-функціональних параметрів і характеристик біооб'єктів від різних рівнів природно-варіюючого ПРФ. Другий спосіб базується на вивченні поведінки біооб'єктів в умовах модифікації та зміни рівня ПРФ. Це досягається шляхом екранування біооб'єктів від зовнішніх джерел ПРФ або внаслідок різкого зниження рівня внутрішнього опромінення, обумовленого, головним чином, інкорпорованим у біологічні тканини ізотопом калію-40.

Розглянемо докладніше другий спосіб. У 1965 р, у Франції, було опубліковано статтю Планеля зі співр., в якій повідомлялося, що екранування свинцем випромінювань від ПРФ сильно знижувало розмноження клітин Paramecium caudatum і aurella. Культури поміщали в свинцеві камери, що дозволяють знизити потужність випромінювання від ПРФ відповідно в 20 разів. Контроль знаходився в камері з тими ж геометричними характеристиками, але з проникними для випромінювання стінками.

Було показано достовірне зниження проліферативної активності клітин і збільшення інгібуючого ефекту при сильнішому екрануванні ПРФ. Внесення в свинцеві камери 0,25 мкКі торію-232, що відновлює фон до рівня природного, повністю знімало затримку поділу. Аналогічні експерименти Планель зі співр. (1968) проводили з яйцями Drosophila melanogaster 218 і показали достовірне пригнічення швидкості їх розвитку. Внесення в свинцеві бокси кобальту-60 в активностях, відповідних радіаційному фону місця проведення експерименту, повністю знімало ефект затримки розвитку яєць (Кузин, 1977).

Для того, щоб експериментально підійти до вирішення питання про важливість ролі ПРФ у рості й розвитку високоорганізованих організмів, у НДІЧАЗ було сконструйовано низькофонову камеру з водяним профілем, що знижує в 10 разів рівень ПРФ. В експериментах з відновленням радіаційного фону в бокс з водяним захистом вносили азотнокислий ураніл. Досліди проводили з організмами різного рівня організації — вищими рослинами, дрібними ссавцями — під час їх розвитку. У серії дослідів з редискою її насіння пророщували в дослідному і контрольному боксах попередньо розмістивши рулони з насінням у стаканчиках з увіолевого скла, без вмісту солей калію. Передбачалося, що всі інші фізичні фактори (температура, вологість, тиск повітря), крім радіаційного, були ідентичними в усіх камерах.

На другу добу експерименту, результати показали зниження проростання насіння: довжини коренів на 22% і стебла на 18% — при зниженні ПРФ. При внесенні солей урану в дослідну камеру отримали результат, схожий з контролем. Також, дані численних експериментів дозволяють зробити висновок про можливість продовження середньої тривалості життя тварин за допомогою пролонгованого або хронічного опромінення за потужностей переважаючих потужність ПРФ у 100-500 разів. Логічно припустити, що підвищений ПРФ сприятливий й для людини.

Але, прямі експериментальні докази цього, на даний момент, відсутні.

Структурне зростання НДІЧАЗ:
График

Погода на ЧАЭС:

Температура: -4.0 °C
Відносна вологість: 97 %
Атмосферний тиск: 742 мм рт.ст.
Швидкість вітру: 2.3 м/c
Напрямок вітру: ВЮВ - 106°

Зв'язатися з НДІЧАЗ:

Свяжитесь с нами
Слідкуйте за нами:
By using the website, you hereby consent to our usage of cookies to enhance your experience.
[OK]